Rädda svenska barn i skolan….

3 06 2016

3_juni_2016_rektor_brev_0jpg_600px_575166b52a6b225283a0f6ac

BREVET TILL REKTORN talar för sig själv, eller hur?

LÄS MERA i bloggen Bare Naked Islam: We are afraid say Swedish schoolchildren…

Annonser